Một Hãy Nhồi Châu Âu

तस्वीर का शीर्षक ,

Một Hãy Nhồi Châu Âu, Người sành sỏi thì đã quá quen thương hiệu này nhưng với Dương thì hoàn toàn mới lạ.