fisting > bất cứ điều gì khác

तस्वीर का शीर्षक ,

fisting > bất cứ điều gì khác, Cả năm đứa mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì mất ngủ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt mà đầu óc trống rỗng khổ sở.