Harmony Grant là đồ lập dị

तस्वीर का शीर्षक ,

Harmony Grant là đồ lập dị, Cái mu đầm đìa chất nhầy dán xuống mặt nệm rỉ rả tuôn dòng khí trắng đục lợn cợn loang trên ga giường.