Chân dài cưng chọc chim nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân dài cưng chọc chim nó, Gã Kim Đan Hoa Hạ cụt một tay bị ông Bắc kìm chặt phát điên như một con thú dữ lâm vào đường cùng không ngừng đạp loạn lên người ông.