Slim Săn 160605 02

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim Săn 160605 02, Vẫn khuôn mặt cương nghị cùng ánh mắt sắc lẹm thường thấy, bà chủ tịch ngồi trên chiếc xe lăn từ từ tiến vào hội trường.