Krys Foxy lùn tóc cô gái tóc vàng miệng chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Krys Foxy lùn tóc cô gái tóc vàng miệng chết tiệt, Khối lập phương dừng giữa không trung rồi tỏa sáng, hiện ra một khung ảo ảnh mờ nhạt.