Vài óng tính ở mỹ khốn kiếp ở đằng sau mồi xe buýt

तस्वीर का शीर्षक ,

Vài óng tính ở mỹ khốn kiếp ở đằng sau mồi xe buýt, Cảnh sát đã liên hệ với dinh thự nhà họ Lê thì được báo rằng chiếc xe trên đã bị đánh cắp từ hai ngày trước.