Bay, hồng viedeos

तस्वीर का शीर्षक ,

Bay, hồng viedeos, Lời nói cuối còn vang vọng trong không trung thì Khánh Phương đã lao thẳng đến đám người.