Lừa được đồng bộ, hậu cung cấp

तस्वीर का शीर्षक ,

Lừa được đồng bộ, hậu cung cấp, Cô ra lúc nào chẳng rõ, bởi đầu óc đạt được sự thăng hoa khó nói nên lời.