Thế muốn chia sẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế muốn chia sẻ, Tuy nhiên thời gian khởi động dài hay ngắn lại không quyết định việc bạn có hoạt động lâu hơn không.