Tóc dài đồng tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc dài đồng tính, Nhưng một đao đầy uy lực của hắn như một hòn đá chìm vào biển lớn không nảy lên một gợn sóng nào.