Đàn ông nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đàn ông nhồi, Nàng nhìn lại bốn người bạn mình như muốn thu lại bốn khuôn mặt vô cùng thân thương đó chôn chặt vào trong ký ức của mình.