Morgan Lee & Bông hoa trong hấp dẫn con chim Yêu Lớn C. #06 ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Morgan Lee & Bông hoa trong hấp dẫn con chim Yêu Lớn C. #06 ..., Dưới ánh đèn mờ ảo, Thẩm Hạo ưỡn thẳng thắt lưng về phía trước, đem cái lều đã sớm dựng cao giữa háng, áp sát vào trong rãnh mông của Tần phỉ tuyết.