Người vắt sữa Máy làm cho em ĐI.

तस्वीर का शीर्षक ,

Người vắt sữa Máy làm cho em ĐI., Hắn nghĩ nên dẫn hai đứa đi thăm Khánh Phương, dù sao nàng cũng là giáo viên chủ nhiệm của hai đứa.