Châu âu Lưỡng tính, Phần 2 Anh

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu Lưỡng tính, Phần 2 Anh, Nga nghiêng mặt lim lim cố nói gì đó nhưng Dương không nghe thấy, mắt nó cũng sụp xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên lưng mẹ.