SDT Đôi Gloryhole - Kirino và ơ-rê-ka

तस्वीर का शीर्षक ,

SDT Đôi Gloryhole - Kirino và ơ-rê-ka, Nhờ sức mạnh của số đông họ không có gì phải ngại một người, dù kẻ đó là một Kim Đan cường giả.