Slim teen phá xe

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim teen phá xe, Quả cầu vỡ vụn, Dương hóa thành Hắc Vũ Tiên Long vỗ cánh bay vút lên, Nghịch Thiên Kiếm xuất hiện trên tay bị Dương đem đâm vào tim mình.