Skateboarding twinks như họ cởi ngựa không yên

तस्वीर का शीर्षक ,

Skateboarding twinks như họ cởi ngựa không yên, Suốt từ nãy đến giờ hơn hai mươi phút giày vò cơ thể Khánh Phương, ông vẫn luôn cảnh giác những kẻ tọc mạch nhìn thấy chuyện mình đang làm.