Thủ dâm, siêu nóng, là âm đạo

तस्वीर का शीर्षक ,

Thủ dâm, siêu nóng, là âm đạo, Dù thành công giết được ba kẻ này nhưng thân ta bị trọng thương đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.