Ba, Diana búp Bê yêu,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba, Diana búp Bê yêu,, Dường như nó liên quan đến Tử khí mà nàng hấp thu bên trong vết thương của Trung.