Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng tôi đã nắm bắt hậu môn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng tôi đã nắm bắt hậu môn, Nàng thật sự cũng không muốn mình lang chạ với đám Hoa Hạ đang ghét kia.