Anh ghen tị với của sô-cô-la Dâu tóc đỏ

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh ghen tị với của sô-cô-la Dâu tóc đỏ, Nó chết rất thảm… Không thể để nó xấu xí như vậy được… Anh nói có đúng không? Ư….