Lùn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Nghiệp Dư Cô Gái Có Mặt Được Bơm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Nghiệp Dư Cô Gái Có Mặt Được Bơm, Người đàn ông thoáng biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Lương Sơn Bá, đưa tay đánh lên đầu chàng một cái thật mạnh….