BDSM Công Degradation

तस्वीर का शीर्षक ,

BDSM Công Degradation, Cơ thể Ma Quân vốn đang chuẩn bị bùng nổ, sau khi bị Sùng Hạo chém đứt thì lại bị tách ra mà không có cách nào khép lại được.