Ba người, hai con non, và một hệ video

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba người, hai con non, và một hệ video, Khánh Phương nhận ra Huy không ngây ngô như bề ngoài dễ đỏ mặt của anh ta.