Tuyệt vời, liếm, này thằng mọi đi dọn phòng của mình, tôi cần phải treo cuộc sống duy nhất nhìn thấy cái cứt gì tất cả về

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt vời, liếm, này thằng mọi đi dọn phòng của mình, tôi cần phải treo cuộc sống duy nhất nhìn thấy cái cứt gì tất cả về, Chỉ lạ một điều là năm nay hắn đã hơn 20 tuổi nhưng không có lấy một bóng hồng bên cạnh, cả ngày chỉ phụ giúp huynh trưởng chuyện thương vụ rồi về phòng đóng cửa.