Quân đội tiên ông dick điều ước

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội tiên ông dick điều ước, Từ thời điểm lão Bắc bị tố che giấu bao che con dâu là ma tu thì uy tín trong Hiệp hội đã rơi xuống vạn trượng.