Ông Già Chết Tiệt Với Cô Gái Trẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ông Già Chết Tiệt Với Cô Gái Trẻ, Bất Bại nói: Hắn là Phàm Phật, xuất sinh chưa đến nghìn năm đã đắc đạo thành Phật Tổ.