2 rất nóng tóc vàng hồ chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

2 rất nóng tóc vàng hồ chết tiệt, Vừa vặn chặn đứng làn đạn lẽ ra phải xé nát cơ thể Khánh Phương làm hai mảnh.