Quân đội Boi IV

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội Boi IV, Dương đang rú lên âm thanh của con mãnh thú sa lầy nhưng tiếng rú ấy không thể thoát ra vì bị bụm thịt lồn chặn ngoài cửa miệng.