Đồng chọc trời, mặt Trời, Cát Và Chọc

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồng chọc trời, mặt Trời, Cát Và Chọc, Hành động buông thả tùy hứng bất chợt này làm Khánh Phương xấu hổ vô cùng, trái tim nàng bắt đầu đập nhanh, nơi đó dường như đã ướt át rỉ nước….