Lớn Mạnh Lên Đạn Cho Hai Người Tóc Vàng Gợi Cảm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Mạnh Lên Đạn Cho Hai Người Tóc Vàng Gợi Cảm, Cậu quan sát dưới chân hắn mà xem… Còn có khung kính tòa nhà phía sau… Giáo sư Châu chợt kêu lên.