Mạnh hơn đi cửa sau mạnh hơn một cảnh sát vì-vòng một lớn ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Mạnh hơn đi cửa sau mạnh hơn một cảnh sát vì-vòng một lớn ..., Theo kết quả giám định hiện trường thì các vị trí tro cốt thi thể của các nạn nhân đều là hiện trường đầu tiên.