Gloryhole Hustlers Eva Ngụm P2

तस्वीर का शीर्षक ,

Gloryhole Hustlers Eva Ngụm P2, Xanh lá cho Đan Trung, đen cho Khánh Phương, cam cho Hội, Xám bạc cho Thy Thy… Duy chỉ có Trung là cả năm màu đều được cơ thể anh hấp thu.