Trên.Nặng.Grannies 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Trên.Nặng.Grannies 1, Ngay cả bên trong chính phủ An Nam cũng chỉ có vài người biết căn cứ bí mật lớn nhất của Phòng thí nghiệm Alexa nằm tại đây.