Hình bận rộn với hai, to lớn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hình bận rộn với hai, to lớn,, Mọi đoạn âm thanh hắn lưu trữ trên dữ liệu đám mây điều bị xóa hết, thậm chí hắn còn không đăng nhập được vào tài khoản của mình, tất cả đều bị đổi mật khẩu.