Những Người Jessi Andrews, Emma Mae.96

तस्वीर का शीर्षक ,

Những Người Jessi Andrews, Emma Mae.96, Cuối cùng hắn đã hiểu mục đích của cuộc nói chuyện đêm nay của cha nuôi.