Hãy để grannies và chín chắn.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hãy để grannies và chín chắn., Anh Huy là bị trái dừa rơi trúng đầu ngất xỉu thôi… Ngất xỉu… Là thật sao? Tại sao không thật chứ? Hừ….