Buddy của tôi 6 ngày của pho mát,

तस्वीर का शीर्षक ,

Buddy của tôi 6 ngày của pho mát,, Hắn rời khỏi giường không phát ra tiếng động nào để Hoài Nam nói chuyện điện thoại.