Chí.không có.10 cd thứ 2 đầy bởi mosiek

तस्वीर का शीर्षक ,

Chí.không có.10 cd thứ 2 đầy bởi mosiek, Dương chẳng khác gì một thằng ngốc cứ đờ đẫn bóp mà chẳng biết mình đang làm gì.