Đi nào lớn đánh cắp áo ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Đi nào lớn đánh cắp áo ngực, Thỉnh thoảng Sơn mời hắn về nhà để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Hương qua các món ăn xứ Huế, vì hắn vẫn thuộc binh chủng độc thân mà.