ĐƠN VẮT SỮA

तस्वीर का शीर्षक ,

ĐƠN VẮT SỮA, Dương từng muốn đụ cho mẹ có bầu, không lẽ thời cơ đến rồi sao? Ôi mẹ sắp sinh cho mình một đứa con tuyệt đẹp.