Cô,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô,, Aaaaa… em cũng ra… hừ hừ… bắn… đi anh… hừ hừ… bắn tinh ngập lồn em đi anh… chết em rồi… aaaa… em lại ra….