Đức tinh tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức tinh tinh, Mẹ không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa nghe chưa? Dơ muốn chết hà! Dơ nhưng mà vẫn nứng như điên đúng không? Nứng hay không kệ tui.