To ra khỏi áo ngực của tôi!

तस्वीर का शीर्षक ,

To ra khỏi áo ngực của tôi!, Riêng cánh tay bị mất của chị Hoa, ta đang thương lượng với Phòng thí nghiệm Alexa của Giáo sư Châu thay thế cho chị một cánh tay khác với công nghệ mới nhất.