Quân Cơ Bắp Mút

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Cơ Bắp Mút, Tôi vân vê các ngón chân, day huyệt dũng tuyền, xoa bóp bắp chân lên tới kheo gối, bóp nắn nhượng chân.