Con Mập Ebony Mone Thiêng Liêng Thẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Con Mập Ebony Mone Thiêng Liêng Thẻ, Theo ý em cứ để nó học trong nước thử xem sao, biết đâu lại học tốt khỏi phải tốn kém.