Người đều hai nóng bọn chó cắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đều hai nóng bọn chó cắt, Nhi hiểu thân xác của mình là nguyên nhân khiêu khích khiến cặc Dương cương lên, nhưng ngược lại cách tấn công nhẹ nhàng của Dương cũng đưa Nhi vào cơn nứng điên loạn.