Nóng Á học ở pigtails bị phá bởi người huấn luyện trong

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Á học ở pigtails bị phá bởi người huấn luyện trong, Hắn muốn bảo vệ đất nước này, muốn xóa tan gánh nặng của mẹ, muốn tiếp nối di sản của cha, muốn chiến đấu.