Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cherly Ladd - Charlie ' s Angels

तस्वीर का शीर्षक ,

Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cherly Ladd - Charlie ' s Angels, Tuy rằng nàng nói rất lớn, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc, nhưng Thẩm Hạo vẫn nghe ra nàng cũng không thật sự tức giận.